Tag Ličnost

LIČNA MOĆ

Čovek se ne pobeđuje oružjem, nego ljubavlju i blagošću Baruh De Spinoza Moć kao puka moć neutralna je u odnosu na čoveka i predstavlja moć opstanka, pokretanja i razvoja. Moć kao nadmoć ispoljava se u načinu vladanja, zapovedanja, upravljanja, prisvajanja,…