Zavist ili zahvalnost

ZAHVALNOST je reč koja može da nas vodi u raznim pravcima, od onih koji nam ukazuju da možemo da imamo poverenje u svoju i tuđu dobrotu, do velikodušnosti, tom posebnom elementu prijateljstva i svih ispunjavajućih odnosa, prema saosećajnosti, zadovoljstvu, uživanju, radosti, koji ispunjavaju život, čine ga lakšim i lepšim pa sve do ljubavi isreće, kreativnosti i stvaralaštva, kao izraza najvećih ljudskih postignuća.

Izgleda lako ostvarljivo, da joj se ne suprodstavlja njena zla suprotnost,zavist, koje najčešće nismo svesni, jer njeni putevi su skriveni ali razorni i za nas i za druge, bilo da se manifestuju kao umanjivanje sopstvene ili tuđe vrednosti, ili kada vidimo samo lošu stranu nekoga ili nečega, pa nas to povede putem mržnje a nagomilana mržnja do patnje i ojađenosti i besmislenosti života.

Svesnost i otkrivanje svetle i tamne strane naše ličnosti, priznanje sebi da je tako, utiru put ka prevazilaženju i promeni, ka doživljaju unutrašnjeg zadovoljstva i bogatstva, sreće i ispunjenosti, života vrednog življenja.

Zaboravili ste šta je zadovoljstvo?
Radost je isčilila iz vašeg života?
Uživanje je potisnula dosada?
Želite pozitivnu promenu?
Umorili ste se od negativnosti?