RADIONICA – PSIHOLOŠKA PODRŠKA ČLANOVIMA PORODICE OSOBA OBOLELIH OD RAKA

Kada se oboli od raka, život se menja iz korena. Zastrašujuća dijagnoza sve promeni u trenutku ne samo oboleloj osobi već i svim članovima (njene) porodice. Porodica je baza svega, najveća podrška i oslonac i kao takva izložena je brojnim izazovima, nepoznanicama i pitanjima na koja nema odgovora već samo dileme koje početni šok, neverica i neizvesnost pretvaraju u teško breme.

Problemi članova porodica su gotovo istovetni, ista im je nepripremljenost i potreba da im se pomogne, kako bi oni mogli da pomognu obolelom članu, da ostvare zajednički cilj i da pobede bolest.

CILJ RADIONICA je da članovi porodice prepoznaju i podele svoja osećanja, da dobiju konkretne i tačne informacije o tome šta je moguće učiniti, kako pomoći sebi i bližnjem, kako podržati sebe i bližnjeg. Ova grupa podrške je oformljena upravo da pruži i članovima porodice ono što im je najviše potrebno – razumevanje, podršku, empatiju i pomoć. Pored stručnog tima imaju priliku da upoznaju i druge porodice, razmene iskustva, shvate da nisu sami u ovoj bici.

ŠTA DOBIJATE? – Kroz priču, deljenje iskustava i doživljaja se stiže do istine koja je višeslojna:

  • kako otvoreno razgovarati sa obolelom osobom,
  • kako prepoznati i šta uraditi sa sopstvenim emocijama (strahom, ljutnjom, depresijom, šokom, neizvesnošću),
  • kako da pomognete oboleloj osobi kombinacijom informativne i emocionalne podrške,
  • kako da objasnite deci postojanje bolesti,
  • kako da se pripremite na potencijalni gubitak člana porodice

DINAMIKA RADA

RADIONICE se održavaju jednom nedeljno u trajanju od 1-og sata.