ŠTA, KAKO, ZAŠTO?

RADIONICE su danas vrlo raširen način rada sa malom grupom u kojima se kroz lični angažman i iskustvo svih učesnika, razvijaju određena znanja, ponašanja, sposobnosti i veštine. Naziv radionica (workshop) asocira na proizvodnju i ona se zaista na neki način i dešava tokom ovog procesa. Međutim, u prvom planu nije neki konkretan, materijalni proizvod, nego najčešće psihološka dobit kod učesnika/ca.

RADIONICE prate strukturu samorazvoja: analiza (sagledavanje), sinteza (uočavanje), doživljavanje (spoznaja) i življenje (primenjivanje u svakodnevnom životu spoznaja do kojih ste došli).

Na radionicama se, pre svega, uči aktivno i svi učesnici su aktivni od početka do kraja. Iskustveno učenje, koje danas postaje centralna tema alternativnih oblika nastave, takođe se odvija tokom radionice. Učenje iz iskustva je različito od same aktivnosti – aktivnost nije dovoljna da bi se steklo iskustvo. Učiti iz iskustva znači uspostaviti veze unapred i unazad između onoga što činimo i posledica. U radionici se uvek podrazumeva kooperativno učenje, koje počiva na pretpostavkama da nije jedino voditelj radionice izvor učenja, već i učesnici sa svojim različitim iskustvima, znanjima, stepenima intelektualne razvijenosti. Neka učenja su jedino i moguća samo u razmeni unutar grupe.

Kombinovanje konvergentnog i divergentnog učenja: konvergento učenje kao učenje željenog rešenja je zastupljeno u radionici samim tim što autor i/ili voditelj radionice uvek zna tačno do kojih saznanja, uvida, stava itd. želi da dovede učesnike. Međutim, put do tog jednog željenog rešenja je kroz obaveznu fazu divergentnog mišljenja, kada se od učesnika traži što veći broj asocijacija na neki problem ili rešenja neke situacije, da bi se kasnije ona sažimala, odbacila ona nerealna a zadržala moguća rešenja.

PREDNOST RADIONICA

 • Otvorenost,
 • Zanimljivost,
 • Kreativnost,
 • Razmena iskustva,
 • Individualna dobit,
 • Individualni doprinos,
 • Osećaj pripadnosti grupi,
 • Ravnopravnost,
 • Nema grešaka,
 • Nema vrednovanja,
 • Razvijanje tolerancije,
 • Lični rad – kroz «rad na sebi»,
 • Druženje…

NEKI NEDOSTACI I OGRANIČENJA RADIONICA
Potrebni su određeni fizički uslovi,
Još uvek se bore za svoje pravo mesto – nedovoljno poznate i zbog toga nedovoljno prihvaćene,
Mora se stalno biti u toku, pratiti potrebe grupe i prilagodjavati radionice grupi,
Zahtevaju veću fleksibilnost i toleranciju voditelja,
Tokom programa radionica koji traju više meseci, dešava se da se grupa osipa,
Zahtevaju nešto više vremena za proradu određenih sadržaja nego frontalna nastava…

CILJ RADIONICA je rešavanje problema. U toku rada se stalno stvara kognitivna neravnoteža (kao prvi i osnovni uslov učenja i razvoja) – tj. potreba da se nešto shvati, reši, obradi, razume, tako da te aktivnosti gotovo uvek vode rešavanja problema, bilo da je problem kognitivni, socijalni ili emocionalni.

PROBLEMI KOJI MOGU DA SE REŠE:

 • izlazak iz nezadovoljavajuće situacije, osećanje blokiranosti,
 • ne znam gde ću, ne znam kako ću, ne znam šta ću sa sobom,
 • nešto mi nedostaje, tuga i praznina,
 • odsustvo kreativnosti, radosti i entuzijazma,
 • nemanje fokusa, jasnih ciljeva i inspirišućih vizija,
 • nezadovoljstvo, povlačenje u sebe,
 • pritisak od tudjih zahteva, želja i potreba,
 • loš odnos sa partnerom – nemogućnost da se nadje adekvatan partner,
 • učenja novog i sprečavanje ponavljanja situacija sa negativnim iskustvom.

EFEKAT RADIONICA je da vam pomognu da sazrete i razvijete se višestruko kao ljudsko biće. Definicija sazrevanja znači “širinu pogleda, jačanje ili duhovni rast”. Suština je u razumevanju i zadovoljstvu sobom i sopstvenim životnim izborima. A, to je ono što i jeste osnovni zadatak ličnog razvoja: osvestiti se i podići nivo razumevanja i odgovornosti za sebe, druge i život uopšte i uvesti novine u svakodnevnicu. One proširuju vaše horizonte i perspektive, povećavaju vašu svest o sposobnostima, uvećavaju vaše kapacitete i otvaraju mogućnosti za savladavanje teškoća.

Osoba se ne pasivizira, već naprotiv – uspostavlja jedan realan i aktivan odnos prema sebi i svetu, a lični razvoj kao i veštine, znanja i sposobnosti, koja se dobiju postaju polje stalne prakse i istraživanja. RADIONICE vam pružaju mnoge različite puteve kojima možete da se razvijate. Ona mogu otvoriti vrata za koja niste znali da postoje i dati vam mogućnost izbora o kojima možda niste razmišljali sami. Tako postajete čvršći, snažniji i topliji, sposobni da naučeno prenesete na situacije u realnom životu.