PUT ŽENE

Vremena su se drastično promenila i sa modernizacijom sveta modernizovala se i žena, pa se oslobodilo vreme i energija žene. Nastao je novi izazov, u šta ih uložiti i kako izbeći konflikt lojalnosti između uloge profesionalca, sa ulogama supruge, majke, domaćice. Odnosno, kako da žena uskladi svoju reproduktivnu, produktivnu ulogu i ulogu u zajednici.

Žena je kompleksno, nežno i snažno, stvaralačko i kreativno biće, inspiracija i nepoznanica i sebi i drugima, sa nekim svojim unutrašnjim svetom koji boji spoljašnji svet celog čovečanstva, povezana sa prirodom i njenim iskonskim zakonima i uključena u savremene tokove, izazov sebi samoj, da se istraži, spozna i upozna.

Potrebno je razumevanje problema psihologije ženstvenosti i preispitivanje koliko se žena udaljila od sebe same, svog identiteta i celovitosti. Šta je univerzalna srž žene i kakav je put njenog samorazvoja? Koje su to teškoće i prepreke koje mora da savlada na svom putu ka zrelosti? Zrelosti, intelektualne, moralne, psihoseksualne i polne, koja omogućuje samosvojnu ličnost. Put spajanja polnosti, ljubavi i života u jedinstvenu celinu, donosi nove aspekte, mudrost i pobedu, ispunjenost i smislenost, izdizanje i dostojanstvo, trijumf života.

Prolazeći kroz nivoe stvarnosti, koji se odnose i na spoljni, racionalni svet kao i na manje shvaćeni unutrašnji svet, razumevajući cikličnost ženske prirode, dolazi se do rudnika obaveštenja i uvida, vanvremenskih i svevremenskih, do puta koji približava odraz i otkrovenje.

Koliko žena i koliko puta pomisle “Mene niko ne razume”, “Brak…da li je to za mene, da li želim da se odreknem slobode i žrtvujem toliko toga zarad nečijeg nerazumevanja i nepoštovanja ili su se posle faze zaljubljenosti i obećanog raja srele sa nepodnošljivom stvarnošću i brojnim razočarenjima, osećajući se izdano, iznevereno, samo i beznadežno? Možda ste gurale pod tepih ili se brzo i bolno suočile sa činjenicom da je brak, za vašeg muža, samo jedan od aspekata u životu a centralna vrednost vašeg života ili ste platile prometejsku cenu za odgovore koje ste hrabro zahtevale, za svoju svesnost? Možda ste, podvlačeći crtu, sumarno shvatile da je taj muškarac uništio vaše želje, snove, vizije pa i volju za životom? Koliko ste se puta pitale “Ko je ovo nepoznato biće i još polaže prava na moj život?”

Da, to su suočavanja, na brojnim nivoima a svaki nosi skrivenu zamku – preobraziti ili uništiti? Preobraziti i pogledati na stvari kakve jesu, razumeti ih, prihvatiti i shvatiti da nam se to dopada, pa da donosi i zadovoljstvo. Da, i istrajavati na tim vetrometinama, unutrašnjim kovitlacima i zahtevima života, ponekad dodirujući poriv za samoubistvom ili se povlačeći u svoj unutrašnji svet, tihovati i mirovati, kada nam zaprepašćenja pomute mozak, kada nas nešto potpuno izbaci iz koloseka. Održavajući tako snagu i hrabrost, iz raskomadanih delića sebe, iz nepokretnog unutrašnjeg centra, kroz kreativni čin, prijemčivo za prave i dobre stvari, ponovo oživljavati svest o sopstvenoj jedinstvenosti i vrednosti. Pa zakoračiti i u nešto dublje ili nešto više, u neka samo nama znana ludila, u napade plača, periode odsutnosti ili periode kada se osećamo da niko na svetu nije bedniji od nas ili tražeći načine da se iskupimo za grehove i greške.

Tu je možda i najvažniji, celoživni zadatak, da žena prepoznaje dobro i loše i razvrsta bitno od nebitnog, zaobilazeći tako slepe ulice, ćorsokake i bespuća, krećući se putem usmerenosti ka onome što je vredno i što će joj omogućiti da bude svoja, zadovoljna i ispunjena. Slede i brojna iskušenja koja donose neizmerne mogućnosti, ne toliko šta izabrati, već da se to izabrano uradi dobro, da bude u ravnoteži sa ostatkom života i doprinese stabilnosti i blagostanju, a ne da napravi disbalans ili uruši postiguća i povuče život u sasvim suprotnom smeru.

Moderni trend koji je zahvatio sve pore društva je moć. Treba je osvojiti na svim poljima, a za ženu dodatno i po pitanju patrijarhalnog, takmičarskog i bezličnog društva u kome živimo. Moć je dvosekli mač i ukoliko se stekne previše, lako prelazi u zloupotrebu i nabujalost, koje su destruktivne i kao posledicu ostavljaju krš i lom a često i pustoš. Ukoliko se ne postigne dovoljno moći, ostaje se u infantilnom svetu, svetu pokorenosti i poslušnosti, nemoći i tuđe dominacije. Nameće se istina, da treba biti obazriv sa tom silom, ovladati njome na tih i nenametljiv, ženski način, ne po svaku cenu probijati se kroz život i bezglavo ući u bitku za moć, već mudro, bez trijumfa, onoliko koliko nam treba, žrtvujući nebitno i ono što nam nije nužno, zarad vrednijih i važnijih postignuća, a pre svega zarad stvaranja i održavanja bliskih međusobnih veza, koje su nektar života svake žene. Da, savladavajući sva ova i druga iskušenja, zadatke i životne izazove, žena treba da spozna i svoje snage, da ih pravilno ulaže ili povlači, raspoređuje, kako bi ih imala na raspolaganju na dugom životnom putu i da bi došla do onoga što je iznad svake lične dimenzije, ljubavi, prema sebi, drugima i svetu.

Na taj način, svaka od vas, znaće mnogo više o sebi i životu i moći će da izbegne brojne stereotipe, opasnosti i zamke ili da razreši one na koje je naišla. Tako može da odgovori na najdublje podstreke, što će obogatiti njen život, njene odnose sa drugima i njen doprinos društvu. Stvarajući nešto novo u sebi i oko sebe, dosežući tačno do onoga što joj je potrebno. Na ovom putu žena prevazilazi mentalitet žrtve i život u stilu “ili”-”ili” i nauči da živi “ili ovako ali i onako”, onako kako njoj donosi mir i zadovoljstvo,radost i ispunjenost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *