LIČNA MOĆ

Čovek se ne pobeđuje oružjem, nego ljubavlju i blagošću

Baruh De Spinoza

Moć kao puka moć neutralna je u odnosu na čoveka i predstavlja moć opstanka, pokretanja i razvoja. Moć kao nadmoć ispoljava se u načinu vladanja, zapovedanja, upravljanja, prisvajanja, a podrazumeva i hijerarhiju, zavisnost i kontrolu. Kada pomislimo na moćnu osobu, zamišljamo sliku nekog industrijskog moćnika, svetskog političara, sportiste koji zarađuje milione, muškarca sa čeličnim nervima i sposobnošću da se ponaša hladnokrvno i bude na distanci sa ostalim ljudima iz svog okruženja…Tako dođemo i do nekih osobina koje moćni ljudi treba da imaju. Retko kada pomislimo na moć kao mogućnost, koja se pre svega odnosi na čovekove stvaralačke potencijale, jer stvaralaštvo je, samo po sebi moć, na lične izbore i sigurnost koja proizilazi iz zadovoljavajućih odnosa i uspešnosti na poslu i u porodici.

Ta lična moć zavisi od toga koliko smo u dosluhu sa emocijama, kako svojim tako i drugih ljudi. Moć nije u bežanju od emocija, tog iracionalnog sveta i uspostavljanju primata racionalnog, hladnog ili u potpunoj kontroli emocija. To je neka vrsta bespomoćnosti, skrivanja i laganja, baš kao što je bespomoćnost i to kada smo suviše emotivni i ne možemo da upravljamo svojim osećanjima, da ih kontrolišemo, kada smo ih previše svesni i preterano reagujemo na njih, uz osećaj da nas preplavljuju, progone i terorišu. Svaka od ovih situacija je krajnost koja donosi problem, zbunjenost, protkane su emocionalnim bolom i osećajem neuspeha.

Lična moć dolazi iz osećaja da možemo da upravljamo svojim emocijama, da naše emocije rade za nas a ne protiv nas i sastoji se od poznavanja sebe i truda da izvučemo maksimum iz onoga što imamo. Prepoznajući naša osećanja oslobađamo se potrebe da bežimo od njih, kao nečeg nepoznatog i zastrašujućeg i da ih u potpunosti kontrolišemo i dozvoljavamo im da nas informišu i usmeravaju naše ponašanje. Shvatanje i razumevanje zašto nešto osećamo i prema kome ili čemu, ne može nikako da škodi. Može samo postupak koji preduzimamo po tom pitanju. Lična moć i tu ima udela jer nam omogućava izbor postupka, onog ispravnog, koji proizilazi iz jasnoće situacije, želja i namera. Tako da same emocije i njihovo razumevanje omogućavaju nam da pružimo ljubav, predosetimo opasnost, poboljšamo odnose sa drugim ljudima, doprinesemo osećanju zajedništva i izaberemo onu najmoćniju emociju – ljubav. Najmoćniju i svemoguću, sposobnu da menja ljude i njihove odnose.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *