DAVANJE OD SRCA – DARIVANJE

Srce kao virtuelno sedište emocija omogućava vam da se osećate dobro kada ste srećni, zaljubljeni ili radosni, ili loše kada ste tužni, ljuti, razočarani ili slomljenog srca. Zato je važno da se postigne oslobađanje centra naših osećanja od ograničavajućih uticaja koji vas sprečavaju da pokažete ljubav, koju osećate jedni za druge. Oslobađanje se postiže činom davanja, davanjem od srca, kao darivanjem drugog.

Kakvo je to davanje? Da li je to davanje odricanje od nečega, lišavanje ili žrtvovanje ili je to davanje da bi se primilo za uzvrat, a ako se to ne dogodi javlja se osećaj prevarenosti ili je to davanje koje nas osiromašuje? Davanje od srca nije ništa od toga već je to najviši izraz moći. U samom aktu davanja osoba doživljava svoju jačinu, svoje bogatstvo, svoju snagu. Taj doživljaj pojačane vitalnosti i moći dovodi do ispunjenja radošću. Osoba sebe doživljava kao bogatog, kao darežljivog, živog i zato radosnog. Kada dajemo od srca, činimo to zbog radosti koja nas preplavi kad god obogatimo život drugoga.

Dajući od srca osoba ne može a da ne oživi nešto u drugoj osobi. To što je oživljeno povratno se u njoj odražava – ona prima ono što joj je uzvraćeno. Tako smo i drugu osobu učinili davaocem i zajedno delimo radost što je, zahvaljujući oboma, nešto zaživelo. Ova vrsta davanja obogaćuje i davaoca i primaoca. Osoba koja prima uživa u daru ne brinući se o posledicama koje idu uz poklanjanje iz straha, krivice, stida ili želje za dobitkom. Onaj koji daruje je obogaćen ojačanim samopoštovanjem do čega dolazi kada vidimo kako naša nastojanja pridonose nečijem blagostanju.

Davanje je često povezano sa materijalnom sferom – novcem i bogatstvom ali to nije preduslov. Davanje od srca je vezano za davanje od sebe, onog najdragocenijeg što može da se da, davanje od svog života, od onoga što u osobi živi, svih njenih izraza i manifestacija. Dajemo od svoje radosti, razumevanja, interesovanja i pažnje, od znanja i zalaganja, od svog humora i vremena, dajemo od svoje tuge, brižnosti. Tako se ukida nužnost da se bude materijalno bogat da bi se davalo. Bogat je svako ko je sposoban da daje, ko može od sebe nešto da prenese drugima. Samim tim se potvrđuje stanovište da nije bogat onaj ko ima, već onaj ko mnogo daje. Davanjem od srca se prevazilazi zavisnost, samoljublje, želja da se drugi izrabljuje a stiče se vera u svoje moći i hrabrost da se na njih osloni u postizanju svojih ciljeva. Ovakvo davanje uključuje i brigu o drugima kao i zainteresovanost i trud za druge i njihov život i rast. Takva brižnost i zainteresovanost neumitno vode do odgovornosti. Ova odgovornost se odnosi na lični odgovor na potrebe drugog ljudskog bića, bilo da ih ono ispoljava ili ne. Biti odgovoran znači biti sposoban i spreman i suprotno je od dužnosti, onoga što se nameće spolja.

Da se odgovornost ne bi izrodila u dominaciju ili posesivnost i da bi se izbeglo da nam neko bude tu, da bi nam služio ili kao objekat koji će nam koristiti, uključeno je poštovanje – zainteresovanost za drugu osobu da raste i razvija se onakva kakva jeste. Poštovanje zasnovano na slobodi. Da bi sve to moglo da se ostvari potrebno je i saznanje, koje nije površno već prodire do srži. Drugu osobu vidimo i upoznajemo na njen sopstveni način. Možemo da znamo da je neko ljut iako to ne pokazuje otvoreno ali i da zaronimo dublje, da dopremo do njegove povređenosti i razočarenja, do osećanja uznemirenosti i zabrinutosti i da shvatimo da je nesiguran, da se oseća usamljeno i krivim i da ga izjeda kajanje. Tako saznajemo da je njegova ljutnja samo ispoljavanje nečeg dubljeg i vidim ga kao osobu koja pati, a ne kao ljutitog i srditog.

Na ovaj način se postiže da mera našeg davanja bude i mera naše ljubavi. Na taj način se spajamo sa drugim ljudskim bićem i upoznajemo ga uporedo upoznajući i sebe i svakog, otkrivamo čoveka. Tako saznajemo ono što je živo, na jedan jedini način na koji je to moguće, pomoću doživljaja jedinstva, uranjanjem u njega, a ne putem onoga što može da nam pruži naša misao.
Daruju i daju samo oni koji imaju šta da daju. Posegnite za bogatstvom u sebi, darujte druge i postanite još bogatiji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *